Regels voor recruiters

Waar recruiters zich aan moeten houden voor ICT-functies

Bij Heisterkamp worden we vaak (gevraagd en ongevraagd) benaderd door recruiters. We hebben voor hen een aantal regels opgesteld waar zij aan moeten voldoen alvorens wij benaderd willen worden. Voor ons is het belangrijk dat de kandidaat centraal staat en iedereen een gelijke kans krijgt! We zijn een familiebedrijf en vinden het werkplezier erg belangrijk, dat begint al bij de introductie.

Wij willen dat:

  • Een kandidaat op de hoogte is van de vacature, zelf aan heeft gegeven op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging en wenst voorgedragen te worden bij Heisterkamp;
  • De kandidaat moet voldoen aan de gestelde criteria in de vacature;
  • Bij Heisterkamp werken we samen met veel partners; we nemen niemand aan die werkzaam is voor één van onze partners.
  • De recruiter moet zich schikken aan de eisen/afspraken die Heisterkamp stelt.

NB1:
In dit document richten we ons op recruiters die werken op basis van no cure no pay. Recruiters die een vergoeding krijgen op het moment dat wij een aangeboden kandidaat daadwerkelijk aannemen.

NB2:
Met recruiters die niet werken op basis van “no cure no pay” hebben wij andere afspraken gemaakt; zij werven vooral kandidaten uit naam van Heisterkamp.

NB3:
KANDIDAAT OPGELET: op dit moment hebben we geen afspraken met recruiters die uit naam van Heisterkamp werken. Word je benadert door een recruiter uit naam van Heisterkamp, laat ons dat dan direct weten.

NB4:
KANDIDAAT OPGELET: Ervaring met een recruiter – in combinatie met Heisterkamp – die niet volgens onze afspraken werkt? Laat het ons weten!

Onze afspraken
Het is de verantwoordelijkheid van de recruiter om zijn/haar verkoopvoorwaarden aan te laten sluiten op onze inkoopvoorwaarden. Toch afwijken van de inkoopvoorwaarden? Dan willen we dit in een schriftelijke overeenkomst bevestigen. Alleen recruiters die zich conformeren aan onze voorwaarden mogen kandidaten bij ons voorstellen.

Bij overtreding van deze afspraken zullen wij de aangedragen kandidaten niet meer in behandeling nemen.
Onze gezamenlijke afspraken:

1. Er worden alleen kandidaten voorgesteld die niet werkzaam zijn bij huidige partners, klanten of leveranciers van Heisterkamp. Het is de verantwoordelijkheid van de recruiter om zichzelf op de hoogte te stellen van wie dat zijn.
2. Er worden alleen kandidaten voorgesteld die voorheen niet eerder bij Heisterkamp hebben gewerkt. Het is de verantwoordelijkheid van de recruiter om zichzelf op de hoogte te stellen van wie dat zijn.
3. Kandidaten dienen enkel en alleen aangeboden te worden via jobs@heisterkamp.eu. Inclusief volledig CV, kennismatrix en onder vermelding van de vacature waar een match mee is.
4. Heisterkamp krijgt na bekendmaking van kandidaat 5 werkdagen de tijd om aan te tonen of een kandidaat reeds in het eigen netwerk van Heisterkamp zit.
5. Heisterkamp garandeert geheimhouding inzake de kandidaat.
6. De kandidaat komt standaard volledig in dienst bij Heisterkamp. Bemiddeling op gebied van inhuur of middels andere constructies (zoals detavast) is bij voorbaat uitgesloten.
7. Met de kandidaat wordt altijd een tijdelijk dienstverband aangegaan, inclusief een proeftijd. Het is de verantwoordelijkheid van de recruiter om deze voorwaarde vooraf met de kandidaat besproken te hebben.
8. Heisterkamp conformeert zich aan het betalen van de overeengekomen eenmalige vergoeding aan de recruiter van 16 % van het bruto jaarinkomen tot een maximum van Euro 9.000,- (incl. vakantiegeld, maar exclusief variabele beloningen en andere extra’s (o.a. leaseauto)). De vergoeding wordt betaald in drie delen:
o bij aanname 1/3,
o na voltooien proeftijd 1/3 en
o na 6 maanden in dienst en/of vervolg dienstbetrekking 1/3.
9. De recruiter is verantwoordelijk voor het toetsen van de geschiktheid van de kandidaat op basis van de gepubliceerde vacatures. Bij aanbrengen van een kandidaat dient er dan ook;
o Een specifieke match te zijn met die vacature en
o de vacature is ook besproken door de recruiter met de kandidaat.
10. Het is de verantwoordelijkheid van Heisterkamp om kwalificaties, vaardigheden, karakter, ervaring en eventuele referenties van de kandidaten te verifiëren.
11. Heisterkamp behoudt zich het recht om af te zien van een kandidatuur/dienstbetrekking. Ook al is er reeds overeenstemming met de kandidaat bereikt, mits dit voor aanvang van de dienstbetrekking is.

Vragen?