Nieuws

Klant aan het woord - DSV FINLAND

Geplaatst: 19 november 2019

Heisterkamp is al jaren een trouwe partner van DSV. Samen hebben ze geinvesteerd in een succesvol en goedlopend project. Tom Mellin, Director Automotive Division – DSV Road Oy, vertelt over deze intensieve samenwerking met Heisterkamp Transportation Solutions.

Sinds 2013 is de Automotive Divisie van DSV Road Oy de belangrijkste LSP (Logistic Service Provider) van een grote Automotive OEM in Finland. DSV verzorgt het transport tussen de parts suppliers in Europa en de fabriek in Uusikaupunki in Finland. Vanaf het begin is Heisterkamp Transportation Solutions een integraal onderdeel van deze operatie. In nauwe samenwerking met DSV werd het project ontwikkeld en gestalte gegeven, gepaard gaande met een significante volumegroei en toename van het aantal suppliers van de fabriek in Uusikaupunkki. Zoals tijdens elk groeiproces nam de mate van complexiteit en de behoefte aan flexibiliteit toe evenals de behoefte aan kwaliteit en communicatie. Heisterkamp Transportation Solutions heeft uitstekend ingespeeld op deze uitdagingen door te investeren in de ontwikkeling van de klantrelatie. Hierdoor werd DSV in staat gesteld om een efficiënte en betrouwbare service te verlenen aan hun klant, hoe groot de uitdagingen van de constant aan veranderingen onderhevige externe omgeving ook waren.

Heisterkamp DSV

Het vermogen van Heisterkamp om oplossingen te bieden, zowel op routinematige basis, maar misschien nog belangrijker, in situaties waarin zich plotselinge veranderingen of zelfs uitdagingen voordoen, is van cruciaal belang voor DSV. De basis voor de goede samenwerking is een blindelings vertrouwen dat alle betrokken partijen hun uiterste best doen om de gemeenschappelijke doelen te bereiken. Dat is nou precies waarom DSV graag met Heisterkamp samenwerkt. Heisterkamp biedt de afgesproken dienstverlening op basis van het hoogst mogelijke niveau van klantgerichtheid, professionaliteit, inleving in de situatie en betrokkenheid. Dit zorgt voor een blijvend positief gevoel over de samenwerking bij de primaire klant - DSV - maar ook bij de overige betrokken partijen. DSV kijkt uit naar de verdere samenwerking met de 100 jaar oude logistieke veteraan Heisterkamp en wenst hen een fijn jubileumjaar!

"De automotive industrie stelt hoge eisen aan logistieke dienstverleners, met name vanuit een kwalitatief perspectief, hetgeen betekent dat de leverancier in staat moet zijn om zich snel aan te passen en te ontwikkelen in een omgeving die onderhevig is aan constante verandering - Heisterkamp heeft bewezen uitstekend te gedijen in een dergelijke omgeving door hun zeer bevlogen en toegewijde team."
Tom Mellin Director Automotive Division - DSV
DSV Logistics Center Heisterkamp
Terug naar overzicht
Geïnteresseerd in één van onze mogelijkheden?

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, die passen bij uw wensen en organisatie.