Heisterkamp paziņojums par privātumu

Heisterkamp paziņojums par privātumu

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz visiem Heisterkamp grupas, turpmāk "Heisterkamp", izteicieniem, pakalpojumiem, produktiem un darbībām. Pārskats par šīs grupas uzņēmumiem ir pieejams vietnē heisterkamp.eu.

Vispārīga informācija

Heisterkamp apstrādā un kontrolē personisko informāciju par nākotnes, pašreizējiem un bijušiem darbiniekiem, (klientu) klientiem, piegādātājiem un citiem partneriem dažādās (informācijas) sistēmās. Šāda personiskā informācija var sastāvēt no jūsu vārda, dzimuma, (uzņēmuma) adreses, e-pasta adreses un tālruņa numura, bet ne tikai. Dažādi mērķi tiek sasniegti, apstrādājot jūsu personisko informāciju, piemēram, līguma saistību izpilde. Apstrāde var būt nepieciešama arī, lai izpildītu juridiskās/līgumiskās saistības, kuras attiecas uz Heisterkamp, vai (turpmāko) darba attiecību kontekstā. Heisterkamp apstrādā personisko informāciju saskaņā ar (inter-) nacionāliem likumiem un noteikumiem, līgumiem ar klientiem, piegādātājiem un citām pusēm un saskaņā ar Heisterkamp (privātuma) politiku.

Kā Heisterkamp pārvalda personisko informāciju

Heisterkamp pārvalda personisko informāciju konfidenciāli un saprātīgi. Heisterkamp saglabā personisko informāciju, tikai ja tā ir absolūti nepieciešama un ja ar tās palīdzību tiek sasniegts atbilstošas nozīmes mērķis. Attiecīgo personu intereses vienmēr tiek ņemtas vērā. Piekļuve personas informācijai tiek nodrošināta, pamatojoties uz stingru nepieciešamību. Heisterkamp nesniedz personas datus trešajām pusēm ar komerciāliem mērķiem. Šāda personiskā informācija tiek izsniegta tikai tad, ja tā ir vajadzīga pakalpojumu sniegšanai, pēc piekrišanas saņemšanas vai juridisko likumā noteikto saistību izpildes gadījumā. Heisterkamp ir aizsargājis savu tīklu un sistēmas augstā līmenī, bet nav atbildīgs par zaudējumiem dēļ informācijas, kas nelegāli iegūta no Heisterkamp sistēmām. Heisterkamp izdzēš personas informāciju pēc pieprasījuma, saprātīgā laika periodā pēc līgumattiecību izbeigšanas, ja ir paredzams, ka šīs līgumiskās attiecības drīzumā netiks atjaunotas, vai kad vairs nav juridiska pienākuma apstrādāt personas datus. Tomēr personas datus nekad neapstrādā ilgāk, nekā tas ir likumīgi atļauts.

Piekļuves tiesības un tiesības uz iebildumiem

Datu subjektam ir tiesības piekļūt personas datiem un iepazīties ar informāciju par to, kādiem mērķiem tiek apstrādāti šie personas dati. Datu subjekts ir arī tiesīgs/-a uz to, lai labot un/vai dzēst uz viņu attiecināmos personas datus bez maksas. Visbeidzot, datu subjekts var iebilst pret informācijas saņemšanu no Heisterkamp, izmantojot dažādus mediju kanālus. Iepriekšminēto pieprasījumu var iesniegt, izmantojot info@heisterkamp.eu.

Izmaiņas šajā paziņojumā par privātumu

Heisterkamp patur tiesības mainīt šo privātuma paziņojumu, ja nepieciešams. Katra korekcija tiks publicēta šajā tīmekļa vietnē. Ikvienam ir ieteicams regulāri skatīt šo paziņojumu par privātumu.

Vai jūs interesē kāda no mūsu iespējām?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai apspriestu iespējas, kas atbilst jūsu vajadzībām un organizācijai.