Moving forward since 1919
Heisterkamp Transportation Solutions

Oferty pracy

Oświadczenie o ochronie prywatności Heisterkamp

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się do wszystkich publikacji, usług, produktów i działalności grupy Heisterkamp, zwanej dalej "Heisterkamp". Listę firm należących do tej grupy można znaleźć na stronie internetowej heisterkamp.eu.

Ogólne
Heisterkamp przetwarza i zarządza danymi osobowymi przyszłych, obecnych i byłych pracowników, (ich klientów) klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych w różnych systemach (informacyjnych). Dotyczy to różnych danych osobowych, takich jak nazwisko, płeć, dane kontaktowe i tym podobne. Dane te przetwarzane są w różnych celach, takich jak np. właściwa realizacja zleceń. Ale także w celu wypełniania zobowiązań prawnych i/lub wynikających z umowy lub w kontekście (przyszłych) relacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Także inne kwestie związane z działalnością firmy mogą wymagać przetwarzania danych osobowych. Heisterkamp przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi i krajowymi przepisami i regulacjami, umowami z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi oraz polityką (prywatności) Heisterkamp.

Jak Heisterkamp postępuje z danymi osobowymi
Heisterkamp traktuje dane osobowe jako poufne i postępuje z nimi z rozwagą. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie wtedy, kiedy jest to konieczne a ich gromadzenie służy uzasadnionemu celowi. W takich przypadkach Heisterkamp zawsze bierze uwagę interes osoby, której dotyczą dane. Do przechowywanych danych osobowych dostęp mają wyłącznie pracownicy, dla których posiadanie dostępu do tych danych jest absolutnie niezbędne w związku z wykonywaną przez nich funkcją. Heisterkamp nigdy nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim w celu uzyskania bezpośrednich korzyści handlowych. Heisterkamp udostępnia dane osobowe stronom trzecim wyłącznie w przypadkach, gdy jest to niezbędne z punktu widzenia świadczonych usług, osoba, której dotyczą dane, wyraziła zgodę na ich udostępnienie lub konieczność ich udostępnienia wynika z obowiązku prawnego. Nasze systemy komputerowe posiadają wysoki poziom bezpieczeństwa, jednak Heisterkamp nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez informacje (nielegalnie) uzyskane z systemów komputerowych naszej firmy. Heisterkamp usuwa dane osobowe na prośbę osoby, której dotyczą dane, w rozsądnym terminie po ustaniu relacji wynikających z umowy, jeżeli nie ma mowy o możliwości powstania nowej relacji w krótkim terminie lub o istnieniu prawnego obowiązku przechowywania danych, a w każdym razie nie dłużej niż pozwalają na to przepisy prawa.

Prawo do kontroli i prawo do sprzeciwu
Każdej osobie, której dotyczą dane zgromadzone przez Heisterkamp, przysługuje prawo do ich kontroli oraz prawo do informacji w jakim celu zostały one zgromadzone. Osoba, której dotyczą dane, może również zażądać zmiany i/lub usunięcia swoich danych osobowych, bez konieczności ponoszenia związanych z tym kosztów. Ponadto, osoba, której dotyczą dane, może nie wyrazić zgody na otrzymywanie informacji od Heisterkamp za pośrednictwem różnych mediów. Jeśli osoba, której dotyczą dane, chce wnieść jedno z powyższych żądań, może je przesłać w formie pisemnej na adres info@heisterkamp.eu.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Heisterkamp zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Każda zmiana zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do regularnego sprawdzania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

PLIKI COOKIES

Zasady stosowania plików cookie
Określenie "pliki cookie" używane jest w niniejszym dokumencie w odniesieniu do plików cookie i innych podobnych technologii podlegających dyrektywie UE w sprawie prywatności i łączności elektronicznej.

Co to jest plik cookie?
Pliki cookie to małe pliki danych zapisywane przez Państwa przeglądarkę lub komputer. Pliki cookie pomagają przeglądarce w poruszaniu się po stronie internetowej. Same pliki cookie nie mogą przechowywać informacji zapisanych w Państwa komputerze lub w plikach.

Jeśli serwer używa przeglądarki internetowej do odczytu plików cookie, mogą one pomóc stronie internetowej w świadczeniu usługi przyjaznej dla użytkownika. W celu ochrony Państwa prywatności, Państwa przeglądarka pozwala stronie internetowej na dostęp wyłącznie do tych plików cookie, które dana strona już do Państwa wysłała.

Do czego służą pliki cookie?

W celu ulepszania naszej strony używamy Google Analytics. Usługa ta umożliwia nam analizę sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony. Używane przez nas pliki cookie pozwalają nam dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób reagują Państwo na zawartość naszej strony i pomagają nam zoptymalizować Państwa wrażenia z wizyty na naszej stronie.

Pliki cookie zapamiętują typ przeglądarki, z której Państwo korzystają i zainstalowany przez Państwa rodzaj dodatkowego oprogramowania przeglądarki. Zapamiętują również Państwa preferencje, takie jak język i region, które pozostaną domyślnymi ustawieniami przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie. Pliki cookie dają Państwu również możliwość oceny stron i wypełniania formularzy, służących do zamieszczania Państwa komentarzy.

Niektóre z używanych przez nas plików cookie to cookie sesji i istnieją one do momentu zamknięcia przeglądarki. Inne pliki cookie są dłużej przechowywane w Państwa komputerze. Naciśnij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat różnych rodzajów wykorzystywanych przez nas plików cookie.

W jaki sposób wykorzystywane są pliki cookie stron trzecich?

W przypadku niektórych funkcji naszych stron internetowych korzystamy z zewnętrznych dostawców, na przykład podczas odwiedzania strony z filmami, które są osadzone w serwisie Facebook, Twitter, Linkedin lub YouTube lub do nich przekierowują. Te filmy lub linki (oraz wszelkie inne treści stron trzecich) mogą zawierać pliki cookie pochodzące od tych stron trzecich. Aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki korzystają one z plików cookie, należy zapoznać się z zasadami stosowanymi przez strony internetowe tych stron trzecich. Proszę zapoznać się także z naszymi informacjami na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie stron trzecich.

Jak odmówić stosowania plików cookie i je usunąć?
Nie używamy plików cookie do gromadzenia danych identyfikacyjnych dotyczących Państwa osoby. Zawsze jeżeli sobie Państwo tego życzą mogą Państwo zrezygnować z plików cookie umieszczonych na stronie Heisterkamp i pochodzących od stron trzecich lub je zablokować, poprzez zmianę ustawień przeglądarki; proszę zapoznać się z funkcją Pomocy w programie przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji na ten temat. Uwaga, większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie, więc jeśli nie wyrażają Państwo zgody na stosowanie plików cookie, muszą Państwo aktywnie je usunąć lub zablokować.

Na stronie www.allaboutcookies.org mogą Państwo uzyskać informacje na temat usuwania lub odrzucania plików cookie, a także więcej ogólnych informacji na temat plików cookie. W celu uzyskania informacji na temat korzystania z plików cookie w przeglądarkach dla telefonów komórkowych oraz sposobu ich odrzucania lub usuwania prosimy zapoznać się z instrukcją użytkowania Państwa urządzenia mobilnego.

Jeśli odmówią Państwo stosowania plików cookie, nadal mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe, jednak niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie.

Zmiany naszej polityki prywatności

Od czasu do czasu możemy dokonywać zmian w naszej polityce prywatności. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w naszej polityce prywatności i/lub sposobie, w jaki korzystamy z Państwa danych osobowych, informację o wprowadzonych zmianach zamieścimy na tej stronie oraz dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Państwa o tych zmianach. Zachęcamy Państwa do regularnego sprawdzania naszej polityki prywatności.

Jak się z nami skontaktować
Jeśli chcą Państwo skontaktować się z Heisterkamp w kwestii naszej polityki prywatności, mogą Państwo wysłać e-mail na adres: info@heisterkamp.eu

Version 04.04.2018