Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się do wszystkich publikacji, usług, produktów i działalności grupy Heisterkamp, zwanej dalej "Heisterkamp". Listę firm należących do tej grupy można znaleźć na stronie internetowej heisterkamp.eu.

Ogólne

Heisterkamp przetwarza i zarządza danymi osobowymi przyszłych, obecnych i byłych pracowników, (ich klientów) klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych w różnych systemach (informacyjnych). Dotyczy to różnych danych osobowych, takich jak nazwisko, płeć, dane kontaktowe i tym podobne. Dane te przetwarzane są w różnych celach, takich jak np. właściwa realizacja zleceń. Ale także w celu wypełniania zobowiązań prawnych i/lub wynikających z umowy lub w kontekście (przyszłych) relacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Także inne kwestie związane z działalnością firmy mogą wymagać przetwarzania danych osobowych. Heisterkamp przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi i krajowymi przepisami i regulacjami, umowami z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi oraz polityką (prywatności) Heisterkamp.

Jak Heisterkamp postępuje z danymi osobowymi

Heisterkamp traktuje dane osobowe jako poufne i postępuje z nimi z rozwagą. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie wtedy, kiedy jest to konieczne a ich gromadzenie służy uzasadnionemu celowi. W takich przypadkach Heisterkamp zawsze bierze uwagę interes osoby, której dotyczą dane. Do przechowywanych danych osobowych dostęp mają wyłącznie pracownicy, dla których posiadanie dostępu do tych danych jest absolutnie niezbędne w związku z wykonywaną przez nich funkcją. Heisterkamp nigdy nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim w celu uzyskania bezpośrednich korzyści handlowych. Heisterkamp udostępnia dane osobowe stronom trzecim wyłącznie w przypadkach, gdy jest to niezbędne z punktu widzenia świadczonych usług, osoba, której dotyczą dane, wyraziła zgodę na ich udostępnienie lub konieczność ich udostępnienia wynika z obowiązku prawnego. Nasze systemy komputerowe posiadają wysoki poziom bezpieczeństwa, jednak Heisterkamp nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez informacje (nielegalnie) uzyskane z systemów komputerowych naszej firmy. Heisterkamp usuwa dane osobowe na prośbę osoby, której dotyczą dane, w rozsądnym terminie po ustaniu relacji wynikających z umowy, jeżeli nie ma mowy o możliwości powstania nowej relacji w krótkim terminie lub o istnieniu prawnego obowiązku przechowywania danych, a w każdym razie nie dłużej niż pozwalają na to przepisy prawa.

Prawo do kontroli i prawo do sprzeciwu

Każdej osobie, której dotyczą dane zgromadzone przez Heisterkamp, przysługuje prawo do ich kontroli oraz prawo do informacji w jakim celu zostały one zgromadzone. Osoba, której dotyczą dane, może również zażądać zmiany i/lub usunięcia swoich danych osobowych, bez konieczności ponoszenia związanych z tym kosztów. Ponadto, osoba, której dotyczą dane, może nie wyrazić zgody na otrzymywanie informacji od Heisterkamp za pośrednictwem różnych mediów. Jeśli osoba, której dotyczą dane, chce wnieść jedno z powyższych żądań, może je przesłać w formie pisemnej na adres info@heisterkamp.eu.

Zmiany w niniejszej Polityce

prywatnościHeisterkamp zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Każda zmiana zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do regularnego sprawdzania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Zainteresowany którąś z naszych możliwości?

Skontaktuj się z nami, by omówić opcje, które odpowiadają Twoim potrzebom i organizacji.