Heisterkamp Trailer Rental & Leasing 

Click here to see our fleetlist.

Trailer lease - Operational lease

De meest voorkomende vorm van trailerleasing is Operational Lease. Bij deze vorm is de leasemaatschappij de juridische eigenaar van de trailer en neemt zij alle risico's die hieraan verbonden zijn voor haar rekening. Omdat het bezit van de trailer in handen is van de leasemaatschappij wordt de trailer niet gezien als zijnde vreemd vermogen omdat u als klant slechts het recht tot gebruik van de trailer heeft. In de praktijk betekent dit dat u uw vreemd vermogen vrij heeft om u te richten op uw core business. De liquiditeit binnen uw onderneming wordt dus niet beïnvloed door uw trailervloot. U betaalt slechts de kosten van de trailer! Operationale risico's zoals de restwaarde zijn voor rekening van de leasemaatschappij. In principe is Operational Lease een vorm van lange termijn trailerverhuur. Operational Lease zorgt ervoor dat u een constante kilometerprijs wordt gegarandeerd. Doordat het wagenparkbeheer wordt uitgevoerd door de leasemaatschappij is de laagst mogelijke kilometerkostprijs haalbaar.

De voordelen van Operational Lease ten opzichte van Financial Lease:

  • Geen vergroting van het vreemd vermogen
  • Risico's uitbesteed aan de leasemaatschappij
  • Laagst mogelijke kilometerkostprijs
  • Jurisch eigendom van de leasemaatschappij
  • Rentecomponent lager dan bij Financial Lease