Moving forward since 1919
Heisterkamp Transportation Solutions

Posturi vacante

Declaraţie Heisterkamp cu privire la datele personale

Această declaraţie cu privire la datele personale este aplicabilă asupra tuturor publicaţiilor, serviciilor, produselor şi activităţilor grupului Heisterkamp, numit mai departe în acest comunicat “Heisterkamp”. Un tablou general al întreprinderilor care fac parte din acest grup poate fi găsit pe site-ul heisterkamp.eu.

Linii generale

Heisterkamp prelucrează şi administrează datele personale ale viitorilor, prezenţilor şi foştilor angajaţi, (clienţi ai) clienţilor, furnizorilor şi altor relaţii din diferite sisteme (informatice). Este vorba în acest caz de diverse date personale cum ar fi numele, sexul, date de contact şi alte astfel de date. Prelucrările au loc pentru o diversitate de scopuri, cum ar fi posibilitatea de a executa comenzi într-o manieră adecvată. De asemenea, pentru implementarea obligaţiilor legale şi/sau contractuale sau în cadrul unei viitoare relaţii între un (viitor) angajator şi angajat/salariat. Mai exista şi alte interese care pot face necesară prelucrarea de date personale. Heisterkamp prelucrează datele personale în conformitate cu legile şi legislaţia aplicabile (inter)naţionale, contractele încheiate cu clienţii, cu furnizorii şi relaţiile firmei şi cu politica (în materie de date particulare) urmată de Heisterkamp.

Cum tratează Heisterkamp datele personale

Heisterkamp tratează datele personale cu confidenţialitate şi cu multă grijă. Astfel, datele personale sunt păstrate/depozitate doar când această măsură este necesară şi serveşte unui scop legitim. În acest context, Heisterkamp are întotdeauna grijă de interesele celor implicaţi. Numai acei angajaţi pentru care astfel de date au în mod absolut necesar legătură cu exercitarea funcţiei lor, au acces la datele personale păstrate/depozitate. Heisterkamp nu împarte niciodată datele personale cu terţe persoane în scopul de a obţine în mod direct profituri comerciale. Heister împarte datele personale cu terţi doar în cazul în care aceasta se dovedeşte necesară pentru exercitarea prestărilor de servicii, în care situaţie cei implicaţi şi-au dat deja consimţământul în această privinţă sau atunci când există cumva vreo obligaţie legală. Heisterkamp utilizează un grad înalt de securitate  a sistemelor sale computerizate, şi exclude însă în mod explicit orice răspundere pentru prejudicii suferite în urma obţinerii (pe cale ilegală) de informaţii din  computerelor sale. La cerere, Heisterkamp şterge datele personale, în decursul unui termen rezonabil după încetarea relaţiei contractuale, în cazul în care nu se aşteaptă curând o nouă relatie contractuală sau imediat ce nu mai poate fi vorba de vreo obligaţie legală de a păstra acele date, în orice caz nu mai îndelungat decât se permite din punct de vedere legal. 

Dreptul de acces la date şi dreptul de opoziţie asupra datelor

Persoanele implicate pot obţine acces la datele pe care Heisterkamp le-a acumulat cu privire la acea persoană şi cu ce scop a avut loc aceasta. În acelaşi timp, persoana implicată poate solicita modificarea şi/sau înlăturarea datelor sale personale, fără ca Heisterkamp să prezinte vreo notă de plată pentru aceasta. În cele din urmă, persoana implicată poate face obiecţii împotriva primirii de informaţii ale lui Heisterkamp prin intermediul diverselor mass-media. În cazul în care o persoană implicată doreşte să înainteze una din cererile de mai sus, acestea pot fi înaintate în scris la site-ul info@heisterkamp.eu.

Modificarea acestei declaraţii cu privire la datele personale

Heisterkamp îşi rezervă dreptul de a interveni cu modificări în cadrul acestei declaraţii cu privire la datele personale. Orice fel de ajustare va fi publicată pe această pagină. Vă sfătuim să consultaţi frecvent această declaraţie cu privire la datele personale.

COOKIE-urile 

Politica legată de cookie-uri

Termenul “cookie-uri” se foloseşte în acest document ca trimitere la termenul englezesc cookies şi la tehnologiile similare care cad sub incidenţa directiei UE cu privire la date particulare şi comunicaţii electronice.

Ce este (de fapt) un cookie?

Cookie-urile sunt mici fişiere conţinând date pe care programul dumneavoastră de navigare ´browser’ de pe computer sau alt aparat vă ajută să navigaţi pe un site. În sine, cookie/urile nu pot acumula pe cont propriu informaţiile depozitate pe computerul dumneavoastră.

În cazul în care un server foloseşte un program de navigare pentru a putea citi Cookie/uri, acesta poate ajuta un website să furnizeze un serviciu-o prestaţie uşor de utilizat. Pentru a proteja datele dumneavoastră particulare, programul dumneavoastră de navigare nu permite acces decât acelor cookie-uri  pe care dumneavoastră le-aţi transmis.

Pentru ce se folosesc cookie-urile?

Pentru îmbunătăţirea website/ului nostru facem uz de Google Analytics. Cu ajutorul acestui serviciu putem întocmi o dare de seamă a măsurii în care vizitatorii ne folosesc propriul nostru website. Folosim cookie-urile pentru a afla mai multe cu privire la modul în care dumneavoastră reacţionaţi la conţinutul website-ului nostru şi pentru a ne ajuta să optimalizăm experienţele dumneavoastră atunci când ne vizitaţi propriul nostru website.

Cookie-urile păstrează în memorie tipul programului de navigare pe care îl folosiţi şi care softuri suplimentare le-aţi instalat. De asemenea, ele vă păstrează în memorie preferinţele, cum ar fi limba şi regiunea, care continuă apoi să folosească reglările dumneavoastră standard la orice navigare ulterioară pe website. De asemenea, datorită cookie-urilor puteţi acorda o apreciere sau preţuire paginilor accestae şi puteţi completa formulare pe care vă puteţi consemna comentariul.

Un anumit număr de cookie-uri folosite de noi sunt aşa-zisele cookie-uri pentru o singură sesiune, care durează doar până în momentul în care închideţi programul de navigare. Alte cookie-uri rămân active-păstrate un timp mai îndelungat pe computerul dumneavoastră. Clicaţi aici pentru informaţii suplimentare legate de diferitele feluri de cookie-uri utilizate de noi.

Cum sunt folosite cookie-urile de terţe persoane?

Pentru anumite funcţii în cadrul website-urilor noastre folosim ofertanţi externi, de exemplu, atunci când navigaţi pe o pagină cu clipuri video care sunt incorporate/fixate sau fac trimitere la Facebook, Twitter, Linkedin sau You Tube. Aceste clipuri video sau legături/links (şi toate celelalte conţinuturi din partea unor terţi) pot conţine cookie-uri ale acelor terţi. Pentru informaţii referitoare la utilizarea cookie-urilor folosite de aceştia facem trimitere la politica urmată de website-urile acelor terţi. Urmăriţi, de asemenea, informaţiile noastre cu privire la cookie-urile terţilor, pe care le folosim şi noi.

Cum putem refuza folosirea cookie-urilor şi înlăturarea acestora?

Nu folosim cookie-uri pentru a obţine informaţii care să conducă la persoana dumneavoastră. În cazul în care, totuşi, doriţi acest lucru, puteţi alege să fie plasaţi cookie-uri de către Heisterkamp prin care să se refuze sau să se blocheze website-uri ale unor terţi, prin modificarea reglajului programului dumneavoastră de navigare; a vedea funcţia Help din programul dumneavoastră de navigare, dacă doriţi informaţii suplimentare despre acest subiect. Atenţie, majoritatea programelor de navigare acceptă cookie-uri în mod automat, este deci posibil ca dumneavoastră personal să înlăturaţi sau să blocaţi în mod activ cookie-urile, în cazul în care nu doriţi ca acestea să fie utilizate.

De asemenea, vă puteţi orienta pe site-ul www.allaboutcookies.org cu privire la datele referitoare la modul de înlăturare sau respingere a cookie-urilor şi la informaţii de ordin general în materie de cookie-uri. Pentru informaţii privind folosirea cookie-urilor la programele de navigare ale telefoanelor mobile şi modul în care puteţi să le refuzaţi sau blocaţi, facem trimitere la instrucţiunile de întrebuinţare a aparatului dumneavoastră mobil.

În cazul în care refuzaţi folosirea cookie-urilor, puteţi vizita întotdeauna website-urile noastre, dar nu este exclus ca unele funcţii să nu funcţioneze corect.

Modificări în ceea ce priveşte această politică

Din când în când, ne putem permite să modificăm această politică cu privire la datele particulare/personale. În cazul în care aplicăm modificări esenţiale în cadrul acestei politici a datelor personale şi/sau a modului în care vă folosim datele dumneavoastră personale, atunci vă vom comunica acele modificări pe această pagină şi vom face absolut tot posibilul să vă ţinem la curent cu privire la aceste modificări. Vă sfătuim să consultaţi cu regularitate politica noastră în materie de date particulare/personale.

Cum puteţi să luaţi legătura cu noi

În cazul în care doriţi să luaţi contact cu Heisterkamp în ceea ce priveşte politica noastră în materie de date particulare/personale, puteţi trimite un e-mail la adresa: info@heisterkamp.eu 

Versiunea din 04.04.2018