Moving forward since 1919
Heisterkamp Transportation Solutions

Onze vacatures

Fuel master

Heisterkamp chauffeurs worden begeleid, ondersteund en gevolgd om een zuinige rijstijl te ontwikkelen. 

Naar aanleiding van het 'Nieuwe Rijden' is het Fuel Master programma opgezet. Het doel van het Fuel Master programma is het ontwikkelen van een zo zuinig mogelijke rijstijl van onze chauffeurs. Zo proberen we het brandstofverbruik en de daarmee gepaard gaande CO2 uitstoot zo laag mogelijk te krijgen en te houden. 

Heisterkamp Transportation Solutions neemt het brandstofverbruik zeer serieus. Wij willen onze chauffeurs bewust maken dat door aanpassing van de rijstijl er een behoorlijke brandstofbesparing kan worden gerealiseerd. Ook in het kader van duurzaam ondernemen is het programma opgezet. De resultaten worden maandelijks geanalyseerd. Naar aanleiding van deze resultaten zullen wij de verbeterpunten bespreken met onze chauffeurs.

Het is belangrijk dat onze chauffeurs bewust worden van het brandstofverbruik. Onze chauffeurs zijn namelijk al opgeleid om zo zuinig mogelijk te rijden. Daarnaast is het ook voor onze chauffeurs interessant en belangrijk om te weten hoe zuinig zij nu daadwerkelijk rijden.

Om het programma onder de chauffeurs te laten leven wordt er per kwartaal een ‘Fuel Master’ benoemd. De meest zuinige chauffeur mag zich dan een kwartaal lang ‘Fuel Master’ noemen.